Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (05/03/2013 02:46:00)
     Giá vàng đã đi ngang và dao động trong biên độ hẹp vào ngày hôm qua 1570-1585. Trên xu hướng ngắn hạn giá vàng vẫn đang trên xu hướng giảm. Tuần này có bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dường như thị trường đang chờ dữ liệu báo cáo kinh tế quan trọng này. Thị trường dự đoán là giá sẽ biến động mạnh trước dữ liệu quan trọng này.

Về phần kỹ thuật, MACD đang dao động gần zero. Giá vàng thì đang dao động từ band dưới đến đường trung bình của bollingerband. Điều này cho thấy thị trường đang đi ngang chưa rõ xu hướng.
Hôm nay vàng dưới 1573$ thì giảm xuống 1565$. Nếu vàng trên 1573$ thì vàng sẽ tăng đến 1687$.
Biên độ dao động: 1565-1586
Xu hướng: sideway
Chiến thuật: Hôm nay đứng ngoài quan sát