Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (05/02/2013 01:33:00)
    Đầu tuần giá vàng có phiên giảm giá nhẹ vào thị trường châu âu và đầu phiên Mỹ. Sau đó đã tăng mạnh vào cuối phiên Mỹ tạo giá cao nhất tại 1677.5$. Thị trường vàng đang có cuộc đấu tranh giữa 2  trạng thái tăng giá và giảm giá. Và kết quả chưa biết như thế nào. Điều đó cho thấy đây là một thời điểm quan trọng của thị trường  vàng.

Về phần kỹ thuật, MACD đã chuyển lên trên zero, và giá vàng cũng trên đường trung bình của bollingerband. Dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại giá vẫn dao động trong biên độ 1660-1685. Khi giá bứt khỏi khu vực 1685 thì lúc đó xu hướng tăng giá sẽ hình thành.
Hôm nay vàng dưới 1674$ thì giảm xuống 1668$/1665$. Nếu vàng trên 1674$ thì vàng sẽ tăng đến 1684$/1695$
Biên độ dao động: 1665-1684
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 1665
Chốt Lời : 1675
Dừng Lỗ : 1660