Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (11/03/2015 11:04:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur đóng cửa giảm giá mạnh mẽ vào hôm qua, sáng nay về gần hỗ trợ 1.0650 như dự kiến của chúng tôi , khả năng hôm nay Eur tiếp tục giảm về hỗ trợ tiếp theo tại 1.0600—1.0650 . Hôm nay chúng tôitiếp tục bán quanh kháng cự 1.0820—1.0850 với dừng lỗ ngắn bên trên 1.0900 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán ngắn tại 1.0820—1.0850
Chốt lời     : 1.0650 –1.0620
Dừng lỗ     : 1.0900

GBP/USD 
Xu hướng :  Giảm
Dự kiến hôm nay :
Hiện tại GBP đang sideway trong biên độ 1.5030—1.5160 . Trong biểu đồ dài hạn , chúng tôi nhận thấy đây có thể là nhịp giảm điều chỉnh từ mức cao 1.5550 và đang tìm đáy quanh khu vực hỗ trợ 1.5030—1.4950 nếu như GBP tiếp tục thất bại tại khu vực hỗ trợ 1.4950 này. Hôm nay chúng tôi bán ngắn trong khu vực sideway 1.5160—1.5030 .
Trạng thái : Bán ngắn tại 1.5160—1.5200
Chốt lời : 1.5030 hoặc 1.4950
Dừng lỗ : 1.5250

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần Aud đóng cửa bên ngoài khu vực sideway trong biên độ 0.7700—0.7900 cho thấy khả năng Aud tiếp tục giảm về 0.7630 trong Daily . Trong xu hướng dài hạn thì Aud vẫn trong xu hướng chính là giảm giá, tuy nhiên hiện tại Aud đang giảm về gần biên dưới vùng sideway vì vậy chúng tôi tạm thời chờ  xem liệu Aud có bức phá được hỗ trợ 0.7630 này không.Hôm nay chúng tôi tạm thời quan sát tại khu vực sideway này.
Trạng thái : Quan sát