Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (07/02/2013 10:34:00)
EUR/USD
 
- Xu hướng trong ngày: Tăng
-Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur đi ngang trong biên độ 1.3500-1.3600.Hôm nay có khả năng Eur giảm về vùng 1.3400 trước khi tiếp tục hành trình chinh phục kháng cự cao hơn như kỳ vọng. Chúng tôi vẫn giữ chiến lược mua tại vùng 1.3400—1.3500 với mức dừng lỗ tại 1.3350 vào hôm nay
-Chiến lược :
Trạng thái  :  giữ mua tại vùng 1.3400—1.3500
Chốt lời     : 1.3700  hoặc 1.3800
Dừng lỗ     : 1.3350
 

 
GBP/USD
- Xu hướng trong ngày : giảm
- Dự kiến hôm nay : GBP đã giảm mạnh sau khi điều chỉnh vào vùng bán của chúng tôi tại 1.5740—1.5790. Chúng tôi vẫn giữ mục tiêu của đoạn giảm giá này về vùng 1.5500 hoặc xa hơn 1.5400 và mức dừng lỗ dời về 1.5800.
-Chiến lược :
Trạng thái : giữ bán tại vùng 1.5740—1.5790
Chốt lời    : 1.5500 hoặc 1.5400
Dừng lỗ    : 1.5800