Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (06/02/2013 10:39:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : tăng
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tăng mạnh sau khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.3500 như dự kiến,chúng tôi vào trạng thái mua lên theo xu hướng. Trong biểu đồ Daily, hôm nay đường Bollingerband co lại cho thấy lực tăng đang yếu đi, tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ và giữ mua trong vùng 1.3400-1.3500 với mức dừng lỗ lại 1.3350. Chúng tôi kỳ vọng eur tiến lên chinh phục kháng cự 1.3800—1.3850 sắp tới.
Chiến Lược :
Trạng thái  : giữ mua tại vùng 1.3500—1.3400
Chốt lời     :  1.3800—1.3850
Dừng lỗ     : 1.3350

        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP đã giảm mạnh sau khi điều chỉnh vào vùng bán của chúng tôi tại 1.5740—1.5790. Chúng tôi vẫn giữ mục tiêu của đoạn giảm giá này về vùng 1.5500 hoặc xa hơn 1.5400 và mức dừng lỗ dời về 1.5800.
Chiến lược
Trạng thái : giữ bán tại vùng 1.5740—1.5790
Chốt lời    : 1.5500 hoặc 1.5400
Dừng lỗ    : 1.5800


AUDUSD
Đồng đôla Úc đang ở mức hỗ trợ quan trọng của biểu đồ daily. Vì vậy, hôm nay nên đứng ngoài quan sát để theo dõi tiếp diễn biến của thị trường. Nếu hôm nay đồng đôla Úc không xuống dưới 1.0345 thì giá sẽ tăng lên lại vùng 1.0477-1.0600.
Chiến thuật:  đứng ngoài quan sát

 
USDJPY
Xu hướng chính của đồng Yên Nhật là tăng giá và tăng rất mạnh mẽ. Nhưng cũng đã gần chạm vùng mục tiêu là 94.95. Vì vậy, các nhà đầu tư cần quan sát kỹ khu vực này vì giá có thể sẽ điều chỉnh giảm lại.
Hôm nay đồng Yên Nhật  trên 93.60 thì tăng đến 94.95. Nếu đồng Yên Nhật dưới 93.60  thì sẽ giảm về 92.80
Biên độ dao động: 92.80-94.95
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 93.70
Chốt lời: 94.50
Chặn lỗ: 93.40


USDCAD
Đồng Canada đang dao động quanh mức hỗ trợ cứng 0.9970 và đường trung bình của bollingerband. Giá này rất tốt để vào trạng thái mua. Mục tiêu sẽ lên lại vùng 1.0100
Hôm nay đồng Canada trên 0.9940 thì sẽ tăng lên 1.0034, Nếu đồng Canada dưới 0.9940 thì sẽ giảm lại vùng 0.9900
Biên độ dao động: 0.9940-1.0034
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 0.9960
Chốt lời: 1.0030
Chặn lỗ: 0.9935