Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (04/02/2013 10:38:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : tăng
Dự kiến hôm nay : cuối tuần Eur tăng mạnh lên vùng kháng cự 1.3650-1.3670 như dự kiến của chúng tôi,cuối ngày giá đóng cửa bên dưới mức kháng cự này khả năng trong tuần này Eur giảm xuống điều chỉnh cho xu hướng chính là tăng.Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thấy tín hiệu để bán trong khu vưc này,hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát chờ mua lên khi giá về vùng 1.3500 hoặc 1.3400 với kỳ vọng Eur tăng cao hơn chinh phục kháng cự 1.3800—1.3850
Chiến Lược :
Trạng thái  : chờ mua tại vùng 1.3500—1.3400
Chốt lời     :  1.3800—1.3850
Dừng lỗ     : 1.3350
 
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP bất ngờ giảm mạnh sau khi tiến lên gần kháng cự 1.5890 như dự kiến của chúng tôi vào cuối tuần qua.Trong biểu đồ daily,đồng Gbp đang tiếp tục di chuyển trong  xu hướng giảm từ mức cao 1.5880 chinh phục hỗ trợ tiếp theo tại 1.5400 tiếp theo.Chúng tôi đã thoát trạng thái mua gần kháng cự 1.5890,hôm nay chúng tôi ủng hộ bán theo xu hướng với mục tiêu xa hơn tại vùng hỗ trợ 1.5500 –1.5400
Chiến lược
Trạng thái : chờ bán tại vùng 1.5740—1.5790
Chốt lời    : 1.5500 hoặc 1.5400
Dừng lỗ    : 1.5880
 
AUDUSD
Đồng đôla Úc vẫn đang trong giai đoạn đi ngang với biên độ rộng 1.0345-1.0600. Vì thế khu vực 1.0350-1.0400 là khu vực mua tốt , mục tiêu sẽ lên lại kháng cự gần nhất là 1.0600.
Hôm nay đôla Úc  trên 1.0420 thì tăng đến 1.0480-1.0500.  Nếu giá đồng Úc dưới 1.0420  thì sẽ giảm về 1.0350
Biên độ dao động: 1.0400-1.0500
Xu hướng: tăng
Chiến thuật
:
Mua : 1.0420
Chốt lời: 1.0470
Chặn lỗ: 1.0345

 
USDJPY
Xu hướng chính của đồng Yên Nhật là tăng giá và tăng rất mạnh mẽ. Nhưng hiện tại trong biểu đồ tạm đụng đường xu hướng trên nên giá tạm thời sẽ điều chỉnh giảm. Mục tiêu sẽ giảm lại mức hỗ trợ gần nhất và đường trung bình của bollingerband là 91.40.
Hôm nay đồng Yên Nhật  trên 92.72 thì tăng đến 94.80. Nếu đồng Yên Nhật dưới 92.72  thì sẽ giảm về 91.40
Biên độ dao động: 91.40-93.00
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:

Bán : 92.70
Chốt lời: 92.00
Chặn lỗ: 93.00
 
USDCAD
Đồng Canada đang đứng tại mức hỗ trợ cứng 0.9970. Giá này rất tốt để vào trạng thái mua. Mục tiêu sẽ lên lại vùng 1.0100
Hôm nay đồng Canada trên 0.9950 thì sẽ tăng lên 1.0034, Nếu đồng Canada dưới 0.9950 thì sẽ giảm lại vùng 0.9900
Biên độ dao động: 0.9950-1.0034
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 0.9970
Chốt lời: 1.0030
Chặn lỗ: 0.9945