Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/03/2015 12:03:00)

EUR/USD
Xu hướng  :  Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày tăng mạnh mẽ vào hôm qua bức phá kháng cự 1.0640 tạo mức cao mới tại 1.1040. Đây là nhịp tăng mạnh đầu tiên sau khi Eur gặp hỗ trợ 1.0500 trong xu hướng dài hạn , tuy nhiên Eur vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng cho việc đảo chiều tăng tại thời điểm này. Chúng tôi nhận thấy khả năng Eur sideway trong biên độ 1.0870—1.0650 vào hôm nay trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong Weekly. Chúng tôi ủng hộ mua nhẹ khi giá giảm về 1.0650 với mức dừng lỗ bên dưới 1.0550.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.0650
Chốt lời     : 1.0750 hoặc 1.0850
Dừng lỗ     : 1.0550

GBP/USD
Xu hướng : tăng
Dự kiến hôm nay : Gpb cũng tăng vào hôm qua cuối ngày đóng cửa tại 1.4976 . Trong xu hướng dài hạn thì GBP vẫn còn trong xu hướng giảm , nếu như tuần này GBP không bức phá được kháng cự 1.5000 thì khả năng GBP sẽ còn giảm sâu trong dài hạn. Hôm nay chúng tôi tạm thời mua trong nhịp tăng điều chỉnh  quanh 1.4800 với nhận định gbp sideway trong biên độ 1.4800—1.5000.
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1.4800
Chốt lời : 1.4950—1.5000
Dừng lỗ : 1.4630

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud trở lại sideway trong biên độ 0.7600—0.7850 trong  Daily. Tại thời điểm này chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn cho xu hướng dài hạn .
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài