Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (05/11/2012 08:49:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay : EUR giảm mạnh mẽ bức phá hỗ trợ 1.2880 về vùng hỗ trợ 1.2820 vào cuối tuần qua.Trong biểu đồ H4 EUR vẫn nằm trong vùng sideway biên độ rộng 1.2800-1.3170,hiện tại giá đã di chuyển về gần biên dưới của biên độ này.Sáng nay Eur vẫn tiếp tục giảm tuy nhiên chúng tôi không ủng hộ bán tại vùng này,chúng tôi chờ mua lên khi giá về vùng 1.2800-1.2770 với mục tiêu trong ngày EUR sẽ tăng lên kháng cự 1.2880 vào hôm nay

Chiến Lược :
Chờ mua tại vùng 1.2800-1.2770
Chốt lời     : 1.2870 hoặc 1.2900
Dừng lỗ     : 1.2740
 
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP giảm mạnh vào cuối tuần sau khi vượt đường trend trên bị thất bại và cuối ngày đóng cửa tại 1.6020.Hiện tại trong biểu đồ H4 GBP đi chuyển ngang trong biên độ 1.5910-1.6177,mặc dù sáng nay GBP vẫn còn tiếp tục giảm nhưng chúng tôi không ủng hộ bán trong khu vực này.Hôm nay chúng tôi chờ mua lên khi GBP giảm xuống kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.5960-1.5580
Biên độ :1.5960-1.6070

Chiến lược:

Chờ mua tại vùng 1.5960—1.5980
Chốt lời    : 1.6050 hoặc 1.6070
Dừng lỗ    : 1.5910
AUD/USD
Trên đồ thị Daily, chúng ta thấy rằng trong 7 ngày vừa qua, giá di chuyển trong một biên độ hẹp 1.0305-1.0410. Nếu như giá đóng cửa của Daily nằm bên ngoài khu vực này, thì chúng ta mới rõ ràng thị trường sẽ đi lên hay xuống.  
Về tổng thể, giá vẫn đang di chuyển trong một khu vực sideway rộng, biên độ 1.0170-1.0610. Nếu như thấy Daily đóng cửa trên mức 1.0410 thì mục tiêu 1.0610 sẽ được nhắm đến. Hoặc Daily đóng cửa bên dưới mức 1.0305 thì mức 1.0170 sẽ được nhắm đến.
Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát.
Tuy nhiên, một phương án khác có thể áp dụng là Bán tại 1.0350, chặn lỗ 1.0420, mục tiêu 1.0280.

 
 
USD/CAD
Trên đồ thị Daily, chúng ta thấy giá đóng cửa của ngày thứ 6 tuần trước đã nằm bên dưới Low của ngày thứ 4 tuần trước là 0.9960. Dấu hiệu này cho thấy xu hướng đi xuống sẽ tiếp tục, mục tiêu đầu tiên là 0.9890.
Hôm nay, chúng ta sẽ trong tư thế chờ giá hồi lên lại gần vùng 0.9960-0.9980 thì sẽ Bán, chặn lỗ 1.0020, mục tiêu 0.9890.


 
USD/JPY
Trên đồ thị Weekly, chúng ta nhận thấy rằng giá đóng cửa của Tuần trước nằm trên mức 79.65, và đã bức phá qua mức giá kháng cự mấu chốt 80.54, nhưng lại đóng cửa bên dưới mức kháng cự mấu chốt 80.54.
Tuần này, chúng ta sẽ tập trung rất kỹ vào mức giá đóng cửa của tuần để có thể kết luận về hướng đi tiếp theo của cặp tỷ giá này. 
Nếu như giá đóng cửa Tuần vẫn không thể nằm trên những mức kháng cự mấu chốt 80.54 này, thì tình trạng tổng thể vẫn đang di chuyển trong sideway 77.65-80.54.
Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài quan sát cho đến khi thị trường cung cấp tín hiệu về hướng đi của nó.