Tin tức vĩ mô

Return to Full Page
Thu gần 126 tỷ USD từ 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực (30/12/2016 08:29:00)

Theo ước tính vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra, 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang về cho Việt Nam 125,78 tỷ USD trong năm 2016.

 

Biều đồ tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng chủ lực trong năm 2016 theo ước tính của Tổng cục Hải quan, đơn vị tính "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Trong số 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có 5 nhóm đạt trị giá kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên. Trong đó, điện thoại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với trị giá ước đạt 34,51 tỷ USD; dệt may đạt 23,56 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 18,48 tỷ USD; giày, dép 12,92 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng 10,48 tỷ USD.

Các nhóm hàng còn lại gồm: Thủy sản ước đạt 7,02 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,92 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 6 tỷ USD; cà phê đạt 3,36 tỷ USD; dầu thô đạt 2,35 tỷ USD.

 

Tương quan về tỷ trọng kim ngạch của 10 nhóm hàng chủ lực (chiếm gần 71,5%) trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2016. Biểu đồ: T.Bình.

Xét về tốc độ tăng trưởng, có 4 mặt hàng xuất khẩu chủ lực đạt mức tăng trưởng 2 con số. Trong đó, mặt hàng có mức tăng mạnh nhất là phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 28,4% so với năm 2015; tiếp đến là cà phê tăng 25,7% về trị giá (sản lượng của mặt hàng này tăng 33,7%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 18,4%; điện thoại và linh kiện tăng 14,4%.

Nhóm hàng xuất khẩu duy nhất bị giảm (cả về trị giá và sản lượng) là dầu thô với mức giảm 36,7% về trị giá và 24,2% về sản lượng.

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, năm 2016, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2015. Như vậy, mức tăng trưởng này cao hơn con số ước tính là tăng 6% đến 7% được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV vào tháng 10 vừa qua.

Căn cứ vào các dữ liệu trên thì 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đóng góp gần 71,5% vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm 2016.
Theo Thái Bình/ Báo Hải quan
Theo: ndh.vn