Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ ngày 4-6-2012 (04/06/2012 10:40:00)
EUR/USD
 Xu hướng trong ngày  :   tăng
Dự kiến hôm nay :  cuối tuần EUR tăng mạnh vượt trend trên tạo high 1.3187 gần mức cản 1.3190.Xác lập xu hướng tăng trong tuần này.Hôm nay chúng tôi chờ điều chỉnh về vùng 1.3136-1.3097 mua lên.Mục tiêu trong ngày nắm lên kháng cự 1.3250 
      Pivot points : 1.3137
      Hỗ trợ      : 1.3137 / 1.3098/ 1.3035
      Kháng cự : 1.3211 / 1.3249 / 1.3313
      Chiến thuật :
       Mua lên tại 1.3100
       Chốt lời     : 1.3250
       Dừng lỗ     : 1.3050
        
 
GBP/USD        
                                        
Xu hướng trong ngày : tăng
Dự kiến hôm nay : Gbp cũng đã tăng mạnh bức phá đường trend trên tạo xu hướng lên mạnh mẽ,sáng nay gbp gặp mức hỗ trợ 1.5825,nếu như phá mức hỗ trợ này thì GBP điều chỉnh xuống vùng 1.5770-1.5740 chúng tôi mua lên,nếu không phá được hỗ trợ 1.5825 thì chúng tôi chờ gbp phá trên 1.5850 sẽ tiếp tục mua lên.Mục tiêu hướng lên 1.5900
Pivot points : 1.5775
      Hỗ trợ      : 1.5775 / 1.5737 / 1.5678
      Kháng cự : 1.5844 / 1.5879 / 1.5938
      Chiến thuật :
      Chờ mua tại 1.5770-1.5740
      Chốt lời    : 1.5900
      Dừng lỗ    : 1.5690

AUDUSD
Đồng đôla Úc đã có 1 xu hướng giảm giá mạnh nhất trong 6 tháng qua. Tình hình châu âu vẫn chưa có gì khả quan để hỗ trợ Úc tăng giá mạnh mẽ.
Theo phân tích kỹ thuật , MACD cũng đang tạo thế phân kỳ tăng. Nên xu hướng giảm của Đồng Úc cũng đã yếu dần. Cũng có thể đôla Úc sẽ tăng vụt mạnh lên vào thời gian gần tới.
Hôm nay, giá đôla Úc dưới 0.9700 thì sẽ giảm về 0.9620. Nếu giá trên 0.9700 thì tăng đến vùng 0.9780
Biên độ dao động: 0.9620-0.9780

Chiến thuật
Mua                 : 0.9640
Chốt lời           : 0.9690
Chặn lỗ            : 0.9600


USDCAD
Giá đã đi lên liên tục 26 ngày vừa qua. Hiện tại, chúng ta sẽ đợi giá quay trở lại test vùng 1.0210-1.0310. Khi giá vào vùng này, tùy thuộc vào hành động cụ thể của thị trường, chúng ta sẽ vào Mua lên, tiếp tục tham gia vào xu hướng đi lên này.
Hôm nay nên đứng ngoài quan sát.


USDJPY
Giá đã thể hiện xu hướng xuống rõ ràng. Hiện tại, chúng ta sẽ đợi giá quay trở lại test vùng 79.00. Khi giá vào vùng này, tùy thuộc vào hành động cụ thể của thị trường, chúng ta sẽ vào Bán, tiếp tục tham gia vào xu hướng đi xuống này.
Hôm nay nên đứng ngoài quan sát.