Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/02/2013 10:13:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ tuần,chúng tôi nhận thấy Eur đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh trong xu hướng chính tăng giá. Cuối tuần qua Eur giảm về chạm hỗ trợ 1.3300 và phản ứng mạnh tại đây,tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa xác định được tín hiệu để mua lên. Mục tiêu của đoạn giảm giá này, chúng tôi dự kiến nhắm về vùng  hỗ trợ sâu hơn 1.3200—1.3250 nếu như hôm nay chúng tôi chưa thấy tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ 1.3300 này.
Hôm qua Eur đi ngang trong biên độ 1.3320-1.3380,cuối ngày đóng cửa tại 1.3350.Như vậy Eur vẫn chưa có sự thay đổi. Chúng tôi tiếp tục giữ chiến lược chờ mua lên tại vùng hỗ trợ 1.3200—1.3250 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : chờ mua tại vùng 1.3200—1.3250

 
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP đã giảm mạnh vào tuần vừa qua và đạt mục tiêu 1.5500 của chúng tôi. Nhìn chung trong biểu đồ ngày , đồng GBP vẫn chưa cho tín hiệu tăng trở lại,đường Bollinger band còn mở rộng cho xu hướng giảm tiếp tục.
Hôm qua , GBP có 1 ngày giảm tiếp tạo mức thấp mới 1.5436, như vậy xu hướng của GBP tiếp tục giảm với dự kiến của chúng tôi về vùng hỗ trợ 1.5300—1.5350 .
Hôm nay , chúng tôi không ủng hộ bán trong khu vực này và tạm đứng ngoài chờ mua lên gần vùng hỗ trợ dưới 1.5300—1.5350.
Chiến lược
Trạng thái : chờ mua tại vùng 1.5300—1.5350