Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ ngày 11/07/2012 (11/07/2012 09:36:00)
EUR/USD
 
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay :  EUR hôm qua tiếp tục giảm sâu phá mức thấp 1.2255.Trong biểu đồ tuần eur xuống gần vùng hỗ trợ 1.2150 của tháng 06/2010.Theo PTKT thì đường Bollingerbands daily mở rộng cho xu hướng xuống sâu,hiện tại biểu đồ 1H cho dấu hiệu điều chỉnh lên.sáng nay kháng cự đầu tiên là 1.2260 và cao hơn 1.2295.Hôm nay chúng tôi chờ bán trong 2 khu vực gần 1.2260 và 1.2295.
      Biên độ : 1.2295-1.2150
    Chiến Lược :
      1/ bán tại 1.2260
         Chốt lời     :1.2160
         Dừng lỗ     : 1.2280
     2/chờ bán tại 1.2295
          Chốt lời    : 1.2245
          Dừng lỗ     : 1.2318


GBP/USD
                                                 
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : Gbp hôm qua đã vào vùng sideway,trong biểu đồ daily,đường Bollinger bands đi ngang thể hiên giai đoạn sideway trong biên độ rộng,tuy nhiên 4H hôm nay lại thu hẹp đường BB.Kháng cự đầu tiên hôm nay 1.5550 và 1.5600.Chúng tôi chờ bán trong khu vực này với mục tiêu dự kiến về vùng 1.5400
Biên độ : 1. 5600-1.5400
     Chiến lược
      1/ chờ bán vùng 1.5550-1.5600
       Chốt lời    : 1.5400
       Dừng lỗ    : 1.5640