Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
Yên giao dịch gần mức cao 6 tuần so với euro (13/07/2012 03:01:00)
Yên giao dịch trong biên độ 0.4% từ mức mạnh nhất trong 6 tuần so với euro trước những dấu hiệu tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại thúc đẩy nhu cầu các tài sản an toàn

Yên giao dịch tại 96.79/ euro lúc 10:12 sáng ở Tokyo từ 96.80 hôm qua khi đạt mức 96.43, mức mạnh nhất từ 1/6. Yên ổn định ở 79.38/đôla từ hôm qua khi tăng 0.6%

Vanginfo.vn