Tin tức vàng

Return to Full Page
UBS nâng dự báo giá vàng 1 tháng lên $1,700 (01/08/2012 09:03:00)
Khả năng áp dụng gói nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed có thể hỗ trợ giá vàng, với giá vàng có thể tăng lên $1,700 trong 1 tháng
UBS nâng dự báo giá vàng 1 tháng lên $1,700, tăng từ $1,550 và dự báo 3 tháng lên $1,750 từ $1,600.