Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
Tỷ lệ nợ xấu của Trung Quốc tăng (14/11/2013 02:16:00)
      Theo Ủy ban Điều hành Ngân hàng Trung Quốc (CBRC), cuối tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc tăng 0,97% từ mức 0,96% của quý trước.

Cuối quý 3, tổng giá trị nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc lên tới 563,6 tỷ Nhân dân tệ (92,5 tỷ USD) so với mức 539,5 tỷ Nhân dân tệ (NDT) của quý 2.

Cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trung bình ở mức 12,18% với tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 ở mức 9,87%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng Trung Quốc ở mức 12,24% vào cuối tháng 6.

Chính phủ Trung Quốc muốn tăng tỷ lệ của vốn chủ sở hữu của ngân hàng và lợi nhuận giữ lại đối với các tài sản rủi ro. Với các ngân hàng lớn tỷ lệ này là 11,5% và các nhân hàng nhỏ là 10,5% vào năm 2018.

Năm ngoái, CBRC yêu cầu các ngân hàng lớn phải có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ở mức 9,5% vào cuối năm nay, do Trung Quốc cam kết sẽ tuân thủ các yêu cầu về vốn theo hiệp ước Basel III. Ngân hàng nhỏ sẽ phải có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ở mức 9,5% vào cuối năm 2013.

 
Theo Gafin/ Dân Việt/ marketWatch