Tin tức vĩ mô

Return to Full Page
Thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc tháng 9 tăng vọt (30/10/2012 11:26:00)
Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh giúp thặng dư tài khoản vãng lai tháng 9 của Hàn Quốc lên cao nhất 2 tháng.

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, thặng dư tài khoản vãng lai tháng 9 của nước này đạt hơn 6 tỷ USD, tăng hơn 2 lần sao với 2,5 tỷ USD trong tháng 8.

Điều này chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử và xe hơi của Hàn Quốc tăng mạnh. Tài khoản vãng lai là thước đo hoạt động thương mại, mua bán hàng hóa dịch vụ và nguồn thu đầu tư.

Hàn Quốc- nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á – liên tiếp ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai do nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu.

Đầu tháng này, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nâng dự báo thặng dư tài khoản vãng lai từ 20 tỷ USD lên 34 tỷ USD. Năm 2011, Hàn quốc đạt thặng dư tài khoản vãng lai gần 28 tỷ USD.