Tin tức vĩ mô

Return to Full Page
Kết quả bầu cử Hy Lạp không mang lại nhiều khả quan (19/06/2012 10:41:00)
Một trong những sự kiện quan trọng cho đồng euro cũng như trạng thái tâm lý chung trên thị trường đã có kết quả: cuộc bầu cử tổng thống Hy Lạp. Bản thân kết quả của sự kiện này không có gì bất ngờ mà chính phản ứng của thị trường mới là điều đáng nói. Trên lý thuyết, kết quả bầu cử khả quan – Hy Lạp vẫn còn có thể tiếp tục là thành viên trong khối đồng tiền chung EU; chính sách cân bằng giữa việc kích cầu và giảm chi tiêu chính phủ - có thể làm cho đồng tiền chung tăng giá trị. Thay vào đó, đồng euro vẫn chịu nhiều áp lực còn tâm lý thị trường vẫn còn chưa khởi sắc.  Nếu thị trường tỏ ra phớt lờ những tiến triển vừa qua và để tâm vào những vẫn đề tồn đọng trong dài hạn, chúng ta có thể nhận được một phản ứng không như mong đợi cho đợt tăng điểm ngắn hạn tiếp theo qua quyết định lãi suất của FED.
Nguồn: Dailyfx.com