Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
Eurozone sẽ có kết luận về gói giải cứu mới cho Hy Lạp vào 12/11 (01/11/2012 10:34:00)

Việc kéo dài cứu trợ khẩn cấp cho Hy Lạp dù đã được thống nhất trên quan điểm nhưng vẫn cần bàn bạc cụ thể hơn về lộ trình và nguồn vốn.

Các bộ trưởng tài chính trong khu vực đồng tiền chung châu Âu dự định đưa ra thỏa thuận cuối cùng về việc cho vay khẩn cấp đối với Hy Lạp vào 12/11 tới đây nếu Athens chấp thuận.

Trong bản thông báo đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ tư, ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch cuộc họp, kêu gọi Hy Lạp nên kết thúc đàm phán với các bên cho vay quốc tế sớm để tiến hành cải cách.

"Nhóm Eurogroup tìm kiếm sự đồng thuận của Hy Lạp về chương trình sửa đổi tại cuộc gặp vào 12/11 tới trên cơ sở thực tiễn phù hợp và mong muốn sẽ có kết luận cuối cùng", ông Juncker nói.
Gafin.vn