Skip to Content
Tin tức mới

Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
EUR không hoàn toàn rơi vào nguy hiểm (23/07/2012 09:27:00)
Nguy cơ "chia tay" của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã được nhắc đến nhiều hơn. Tuy nhiên theo Chủ tịch Draghi, "đồng euro hoàn toàn không bị nguy hiểm."

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi nhn định rằng, đồng euro "không hoàn toàn" rơi vào nguy hiểm khi cuộc khủng hoảng tài chính của khu vực đang được kiềm chế, đồng thời khẳng định rằng đồng tiền chung sẽ không thể bị hủy bỏ.

Nguy cơ "chia tay" của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã được nhắc đến nhiều hơn. Tuy nhiên theo Chủ tịch Draghi, "đồng euro hoàn toàn không bị nguy hiểm."

Ông Draghi cho rằng, khi các chuyên gia phân tích đưa ra kịch bản "đổ vỡ" của Eurozone là đã "đánh giá thấp vốn chính trị mà các nhà lãnh đạo của khu vực đã đầu tư cho liên minh này, cũng như sự ủng hộ của tất cả người dân châu Âu.

123chukybaiviet.jpg