Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 6-8-2012 (06/08/2012 11:04:00)
Sau 1 tuần giằng co giữa 2 thế lực tăng giá và giảm giá của kim loại quý. Giá vàng đã tăng vững vàng vào ngày cuối tuần, dấu hiệu cho thấy 1 tuần tới giá sẽ tăng vững vàng. Những nhà quan sát thị trường cho thấy rằng giá sẽ lên lại 1640$ là ít nhất trong tuần này. Với quyết định của Cục dự trữ liên bang Mỹ và ngân hàng trung ương châu âu , nhiều người đang hy vọng vào tháng chín, thời điểm các ngân hàng sẽ có chương trình kích thích mới.
Về mặt  kỹ thuật, biểu đồ của kim loại quý cho thấy giá sẽ tiếp tục leo thang trong tuần này. Giá đang ở trên đường trung bình của bollingerband, cho thấy hướng lên đến band trên của bollingerband là khả quan tại mức 1614$. Và mức tiếp theo là 1625$.
Hôm nay giá  trên 1603$ giá sẽ tăng đến vùng 1614$/1625. Nếu giá dưới 1603$ sẽ giảm về vùng 1595$
Biên độ dao động: 1595$-1614$

Chiến thuật

Bán : 1605  
Chốt Lời : 1598
Chặn Lỗ : 1610