Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 6-6-2012 (06/06/2012 10:31:00)
Hôm qua Vàng đã dao động trong phạm vi hẹp 10$, sáng nay giá đã tăng mạnh lên 10$ trước cuộc họp của Ngân hàng trung ương Châu Âu. Ông Mike Daly, chuyên gia vàng và bạc của PFGBEST nói rằng "nếu trong thực tế, có nhiều chính sách nới lỏng, minh chứng cho sự tăng giá của kim loại quý.
Theo phân tích kỹ thuật, MACD đang dương. Cho thấy xu hướng tăng là chủ đạo. Hôm nay vàng dưới 1618 thì giảm xuống 1610/1600. Nếu giá trên 1618 thì tăng đến vùng 1630/1638
Biên độ dao động: 1600-1638

Chiến thuật
Mua                 : 1622
Chốt lời           : 1628/1635
Chặn lỗ            : 1617