Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 27/08/2012 (27/08/2012 01:58:00)
     Giá vàng có 1 phiên giảm giá điều chỉnh nhẹ vào phiên giao dịch cuối tuần về vùng 1662. Nhưng sau đó lại đóng cửa ở trên cao, thể hiện xu hướng tăng mạnh mẽ sẽ tiếp tục. Thị trường đang chờ đến cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ diễn ra vào tuần tới tại Jackson Hole, Wyo. Tin tức này sẽ thu hút được toàn thị trường, đặc biệt là thị trường kim loại sẽ có diển biến mạnh.
Về mặt  kỹ thuật,  MACD đang tạo đỉnh ở trên zero và hitogam đang giảm dần trên O, cho thấy có dấu hiệu điều chỉnh trong thời gian gần. Và mục tiêu giá giảm về có thể là đường trung bình của Bollingerband, và cũng có thể là xuống lại band dưới của bollinger.
Hôm nay giá dưới 1670$ thì giảm lại vùng  1662$/1657$. Giá trên 1670$ thì giá tăng đến 1680$/1684$.
Biên độ dao động: 1652$-1670$
Chiến thuật
Bán : 1675
Chốt Lời : 1668
Chặn Lỗ : 1681