Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 26-07-2012 (26/07/2012 01:31:00)
Giá vàng đã tăng lên mạnh mẽ vào hôm qua. Bứt phá hết những mức cản kỹ thuật trong ngắn hạn. Như phân tích ngày hôm qua của chúng tôi, giá đi trong khoảng 1580$-1610$. Xu hướng tăng giá hứa hẹn nhiều vào những ngày cuối tháng. Lần đầu tiên giá bứt phá 1600$ trong 2 tuần qua trong bối cảnh lạc quan về gói kích thích tiền tệ của Mỹ và thành viên của Hội đồng ngân hàng trung ương châu âu đã nhìn thấy lập luận để ủng hộ cấp một giấy phép ngân hàng Cơ chế ổn định Châu Âu. Hai yếu tố trên đã hỗ trợ cho đồng euro tăng giá và áp lực lên đồng đôla Mỹ, đồng thời cũng hỗ trợ mạnh để kim loại quý tăng giá.
Về mặt  kỹ thuật, giá đã bứt phá tam giác nhỏ của biểu đồ 4h, nhưng vẫn còn trong biên độ dao động của biểu đồ 4h. Khả năng giá sẽ hồi về lại vùng 1598/1582. Khu vực này cho ta giá mua tốt.
Hôm nay giá  trên 1605 giá sẽ tăng đến vùng 1610/1625. Nếu giá dưới 1605 sẽ giảm về vùng 1598/1585
Biên độ dao động: 1598-1610

Chiến thuật

Bán :1604
Chốt Lời : 1598
Chặn Lỗ : 1610