Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 25/07/2012 (25/07/2012 11:01:00)
Vàng vẫn dao động trong biên độ hẹp, chưa có sự đột phá mạnh trong khi thị trường chứng khoán thế giới thì đồng loạt giảm giá mạnh từ hiệu ứng không tốt của Châu Âu. Hy Lạp không thể nào thực hiện được chính sách thắt lưng buộc bụng, còn Đức và  Hà Lan bị tổ chức tín dụng Moody hạ mức tín dụng.
Về mặt  kỹ thuật, giá vẫn còn dao động trong tam giác nhỏ của biểu đồ 4h. Biểu đồ thể hiện sự đấu tranh giữa gay gắt mua và bán. Hiện tại, thì thấy thế lực mua chiếm ưu thế hơn. Giá vẫn dao động trong những mức kháng cự và hỗ trợ của thị trường. Đồng thời giá vẫn đi trong 2 đường band của bollingerband. Giá vẫn còn đi ngang.
Hôm nay giá  trên 1582 giá sẽ tăng đến vùng 1592/1610. Nếu giá dưới 1582 sẽ giảm về vùng 1567/1554
Biên độ dao động: 1580-1610
Chiến thuật
Mua :1584
Chốt Lời : 1591/1598
Chặn Lỗ : 1578