Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 24/08/2012 (24/08/2012 01:37:00)
VÀNG
Giá vàng tiếp tục tăng giá vào ngày hôm qua từ cuộc họp của ủy ban thị trường mở của Fed. Và đóng cửa với mức giá cao gần chạm mức giá cao của 4 tháng gần nhất. Đợt tăng giá này là đợt tăng giá dài nhất từ giữa tháng 5 đến hiện tai. Vàng luôn được coi là nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư trong thời điểm này. Đồng đôla Mỹ đã suy yếu vào tối thứ 5 và đạt mức thấp nhất trong 4 tháng.
Về mặt  kỹ thuật, xu hướng tăng giá đã chiếm xu thế mạnh mẽ sau một thời gian giằng co mạnh mẽ. Mục tiêu tiếp theo của thị trường tăng giá là mức kháng cự tâm lý 1700$. Mục tiêu giảm giá trong ngắn hạn với mức hỗ trợ đầu tiên là 1658$ và sau đó là 1652$.
Hôm nay giá dưới 1670$ thì giảm lại vùng  1658$/1652. Giá trên 1670$ thì giá tăng đến 1684$.
Biên độ dao động: 1652$-1670$
Chiến thuật
Bán : 1670
Chốt Lời : 1660
Chặn Lỗ : 1675