Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 21/08/2012 (21/08/2012 02:10:00)
Giá vàng đã đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa 5$. Thị trường vàng mặc dù dao động hẹp nhưng vẫn thể hiện xu hướng tăng giá. Cũng đã gần hết thời gian kỳ nghỉ hè nên giá có thể sẽ dao động mạnh mẽ vào thời gian tới. Các nhà đầu tư nên cẩn thận với sự đầu tư của mình lúc này.
Về mặt  kỹ thuật, giá đang nằm trên đường trung bình của bollingerband và giá đang tiến lên band trên của bollinger. Thêm vào đó MACD đang dao động trên dương. Cho thấy xu hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, mức kháng cự 1626$ khá cứng, nên giá đang bị kìm hãm, khi giá tăng qua 1626$ cho thấy xu hướng sẽ tăng giá mạnh mẽ.. Giá vẫn có thể dao động trong vùng 1615$-1640$.
Hôm nay giá dưới 1621$ thì giảm lại vùng  1615$/1609$. Giá trên 1621$ thì giá tăng đến 1625$/1630$.
Biên độ dao động: 1615$-1640$

Chiến thuật

Mua : 1616
Chốt Lời : 1625/1630
Chặn Lỗ : 1609