Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 17/09/2012 (17/09/2012 01:52:00)
VÀNG
Giá vàng vẫn đang trong đà tăng giá. Các nhà quan sát thị trường nói rằng: quyết định hay thông báo của Fed là điểm quan trọng trong xu hướng tăng giá của Vàng. Vì vậy vàng lúc nào cũng là kênh đầu tư được toàn thị trường đặt lên hàng đầu. Trong khi xu hướng dài hạn của vàng là tăng, một số chuyên gia phân tích vàng sẽ có giai đoạn điều chỉnh giả giá kể từ mức thấp nhất vào tháng 8.
Hôm nay giá dưới 1770$ thì giảm lại vùng  1760$. Giá trên 1770$ thì giá tăng đến 1778$.
Biên độ dao động: 1760$-1778$
Chiến thuật
Bán : 1775
Chốt Lời : 1768
Chặn Lỗ : 1780