Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 12-6-2012 (12/06/2012 10:18:00)
Đầu tuần Vàng vẫn chưa có biến động mạnh, dao động trong khu vực hẹp 1580-1600. Theo tin tức từ Goldman Sachs dự báo lĩnh vực hàng hóa nguyên liệu, vàng đã chạm đáy và giá cả hàng hóa sẽ bắt đầu xu hướng tăng cao hơn trong những tháng tới.
Còn về mặt kỹ thuật, thị trường tăng giá và giảm giá đang giằng co gay gắt,  MACD vẫn đang dưới zero. Và giá vẫn ở dưới đường trung bình của bollingerband. Cho thấy xu hướng chính của giá vàng vẫn đang giảm. Hôm nay vàng dưới 1595 thì giảm xuống 1570 . Nếu giá trên 1595 thì tăng đến vùng 1610
Biên độ dao động: 1570-1600
Chiến thuật
Bán                  : 1594
Chốt lời           : 1583
Chặn lỗ            : 1605