Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng ngày 04/09/2012 (04/09/2012 02:36:00)
VÀNG
Những kỳ vọng cao đối với gói kích thích tiền tệ QE3 là tác nhân đến làm toàn thị trường tăng giá bao gồm cả vàng. Nó cũng làm thị trường chứng khoán tăng giá và đôla Mỹ giảm giá. Sau khi thị trường tập trung vào Ông Bernake, tuần này thị trường sẽ tập trung vào Ngân hàng trung ương Châu Âu và dữ liệu việc làm của Mỹ.
Về phần kỹ thuật, đường bollingerband đã bung ra và giá đang bám sát đường band trên cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ, Đường trendline cũng thẳng đứng và MACD đang ở trên O(zero). Vì vậy xu hướng tăng giá là chủ yếu. Nhưng MACD đang tạo thế divergence down nên sẽ có 1 nhịp hồi giảm giá về lại vùng 1670-1677.
Hôm nay giá dưới 1692$ thì giảm lại vùng  1685$.Giá trên 1692$ thì giá tăng đến 1700$.
Biên độ dao động: 1685$-1700$
Chiến thuật
Bán : 1696
Chốt Lời : 1688
Chặn Lỗ : 1702