Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng 20/07/2012 (20/07/2012 11:08:00)
      
         Ngày hôm qua Vàng chính thức tăng giá sau 3 ngày chờ tin quan trọng từ cuộc họp Fed. Sự suy yếu của đồng đôla Mỹ làm kim loại quý tăng giá. Kinh doanh Vàng vẫn chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng từng ngày. Đừng ngạc nhiên khi giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.
Về mặt  kỹ thuật, giá vẫn còn dao động trong tam giác nhỏ. Nhưng cũng không xa nữa giá sẽ bứt phá , có thể là trong ngày hôm nay. Biểu đồ thể hiện sự đấu tranh giữa mua và bán gay gắt. Nhưng thế lực mua chiếm ưu thế hơn. Tiếp theo mục tiêu sẽ tăng đến 1600/1610.
Hôm nay giá  trên 1580 giá sẽ tăng đến vùng 1592/1610. Nếu giá dưới 1580 sẽ giảm về vùng 1567
Biên độ dao động: 1580-1610
Chiến thuật
Mua :1582
Chốt Lời : 1589
Chặn Lỗ : 1578--------