Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (11/10/2012 12:09:00)
Giá vàng kết thúc phiên giao dịch ngày gần như không thay đổi trong ngày. Hình như thị trường đang chờ thêm tin tức của thị trường để cung cấp thêm cho họ xu hướng chắc chắn hơn. Liên minh châu Âu vẫn là điều bối rối đối với nhiều nhà quan sát thị trường châu Âu. Hôm nay có nhiều tin tức được thông báo nên giá có thể biến động nhiều vào phiên Mỹ.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng xuống ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Điểm kháng cự vững chắc là 1736$. Và tiếp theo xu hướng giảm ngắn hạn là xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Mục tiêu quý 4/2012 vững chắc tại 1800$.
Hôm nay giá dưới 1762$ thì giảm lại vùng  1757$/1747$. Giá trên 1762$ thì giá tăng đến 1772$/1780$.
Biên độ dao động: 1747$-1772$
Xu hướng: tăng

Chiến thuật
Mua: 1762
Chốt Lời : 1770
Dừng Lỗ : 1757