Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (17/10/2012 11:41:00)
VÀNG
Hôm qua vàng kết thúc phiên giao dịch ngày tăng giá, tạo giá thấp nhất tại 1734.5$. Và đã tăng từ từ đến cuối phiên Mỹ thì tăng mạnh tạo giá cao nhất tại 1747$. Các nhà phân tích gọi giá vàng giảm giá gần đây là điều chỉnh. Phù hợp với định hướng kỹ thuật và nhân rộng thêm một số kỳ vọng nới lỏng động lượng trong tương lai của Mỹ sau khi dữ liệu kinh tế được cải thiện. Vì vậy, hầu hết khi giá giảm có thể được xem là cơ hội mua, cho thấy kim loại quý vẫn trong xu hướng tăng.
Về mặt kỹ thuật, vàng đã tăng như dự đoán của chúng tôi vào hôm qua. Hiện tại giá đã trên đường trung bình của bollingerband, nên giá sẽ hướng lên đến band trên của bollinger khoảng 1770. MACD cũng đã tạo đáy dưới zero, cho thấy hướng tăng giá đã bắt đầu. Giá sẽ gặp mức cản nhẹ tại 1757$. Và sau khi phá 1757$ thì sẽ tăng mạnh đến vùng mục tiêu 1770$.
Hôm nay giá dưới 1747$ thì giảm lại vùng  1742$/1736$. Giá trên 1747$ thì giá tăng đến 1770$.
Biên độ dao động: 1745$-1770$
Xu hướng: tăng
Chiến thuật
Mua: 1750
Chốt Lời : 1760
Dừng Lỗ : 1745