Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoạii tệ (04/07/2014 11:30:00)

EUR/USD
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur giảm mạnh tạo mức thấp mới tại 1.3595 , cuối ngày đóng cửa tại 1.3609 . Trong Daily cho thấy Eur trở lại sideway trong biên độ 1.3670—1.3500 sau khi bị thất bại tại kháng cự 1.3670. Tuy nhiên trong biểu đồ lớn hơn Eur vẫn nằm trên đường trend trong xu hướng chính tăng giá . Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán ngắn trong khu vực sideway này.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Bán tại 1.3640
Chốt lời     :  1.3570 –1.3500
Dừng lỗ     :  1.3700

GBP/USD
Xu hướng : tăng
Dự kiến hôm nay : GBP tiếp tục xu hướng chính tăng giá sau khi giảm về chạm đường trung bình vào hôm qua ,chúng tôi nhận thấy nhịp tăng này khả năng hướng lên kháng cự tiếp theo tại 1.7250 . Hôm nay chúng tôi vẫn giữ chiến lược mua lên vào hôm qua tại 1.7100 với mục tiêu 1.7250.
Chiến lược:
Trạng thái : giữ mua tại 1.7100
Chốt lời    :  1.7250
Dừng lỗ    :  1.7030

AUD/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Daily , Aud trở lại Sideway sau khi bị thất bại tại kháng cự 0.9460 , có thể Aud tiếp tục giảm vào hôm nay hướng về hỗ trợ 0.92000 khá cao tại khu vực này . Chúng tôi chờ bán vào hôm nay tại 0.9400 với mức dừng lỗ tại 0.9500.
Chiến lược:
Trạng thái : Bán 0.9400
Chốt lời    :  0.9200
Dừng lỗ    :  0.9500

USD/CAD
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : Đồng Cad giảm lien tiếp vào những tuần qua sau khi thoát khỏi khu vực sideway tại 1.0810 , hôm nay giá tiến về gần hỗ trợ 1.0610 . Trong biểu đồ Weekly, chúng tôi nhận thấy đây là nhịp giảm điều chỉnh cho xu hướng tăng giá , hỗ trợ quan trọng tại 1.0610 này quyết định cho xu hướng trong dài hạn. Chúng tôi tạm thời quan sát tại khu vực này chờ tín hiệu rõ hơn.
Chiến lược:
Trạng thái : Quan sát
Chốt lời    : 
Dừng lỗ    :