Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ ngày 27/08/2012 (27/08/2012 11:17:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay : eur chạm đường trend trên của xu hướng tăng giá tạo mức cao 1.2580 và giảm lại sau đó.Trong biểu đồ daily,đường stochastic đã vượt mua và đang cắt xuống,sáng nay đường Bollinger band 1h  đang co hẹp lại vào giai giai đoạn tích lũy.Hôm nay chúng tôi chờ bán với dự kiến eur sẽ điều chỉnh về vùng 1.2430-1.2460 trước khi tiếp tục xu hướng chính tăng giá
Biên độ : 1.2430-1.2560
Chiến Lược :
Chờ bán tại vùng 1.2530-1.2560
Chốt lời     : 1.2460 hoặc 1.2430
Dừng lỗ     : 1.2590
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : Bảng anh cũng giảm lại sau khi lên chạm đường trend trên của vùng sideway trong biểu đồ daily,tạo mức cao tại 1.5910.Hiện tại gbp vẫn đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh,chúng tôi dự kiến hôm nay gbp sẽ tiếp tục giảm xuống vùng hỗ trợ 1.5750-1.5770.Theo ptkt thì đường Stochastic trong daily đã vượt mua hỗ trợ cho xu hướng xuống sắp tới.Hôm nay chúng tôi chờ bán tại vùng 1.5850-1.5870.
Biên độ : 1.5870-1.5750
Chiến lược
Chờ bàn vùng  1.5850-1.5870
Chốt lời    : 1.5750 hoặc 1.5770
Dừng lỗ    : 1.5910


USD/CAD
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rõ rằng giá đang trong giai đoạn đi xuống (Downtrend). Mục tiêu gần nhất là nhắm về vùng 0.9800, 0.9725, xa hơn sẽ về đến 0.9410 cho đến cuối năm. 
Vì vậy, chiến lược dài hạn của cặp tỷ giá này là Bán xuống khi giá có bất kỳ nhịp điều chỉnh đi lên nào. Và khi thấy dấu hiệu đảo chiều đi xuống của Candlestick trên đồ thị Daily, thì cơ hội cho Bán xuống đã chín muồi.
Hiện tại, trên đồ thị Daily giá đang có nhịp điều chỉnh đi lên, chúng ta thấy vùng 0.9920-0.9950 là vùng có tiềm năng rất lớn cho việc xuất hiện dấu hiệu đổi chiều để đi xuống tiếp tục.
Hôm nay, chúng ta sẽ Bán xuống khi giá vượt qua 0.9900, mục tiêu 0.9850, chặn lỗ 0.9950.

USD/JPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy cặp tỷ giá này đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 77.65-80.60.
Khi thấy giá đóng cửa của cây nến Tuần bên ngoài khu vực này, thì xu hướng rõ ràng của cặp tỷ giá này sẽ bộc lộ, chúng ta sẽ có cơ hội giao dịch tốt nhất.
Hiện tại trên đồ thị Daily, chúng ta nên đứng ngoài quan sát.
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc chờ Bán sẽ được chú ý hơn vào thời điểm này.

 
AUD/USD
Đồng đôla Úc đang trên đà điều chỉnh giảm và giao dịch với một giai điệu ì ạch vào đầu tuần và nhìn dễ bị tổn thương do lo ngại dai dẳng về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. Mặc dù vậy, thị trường được chinh phục khi các nhà đầu tư chờ đợi hành động cụ thể chính sách tiền tệ ở châu Âu và Hoa Kỳ.
Theo kỹ thuật, Đôla Úc đã trượt giá thấp nhất tại 1.0372, đã phá vỡ mức hỗ trợ 1.0410. Cho thấy giá điều chỉnh giảm có thể sẽ tiếp tục và mức tiếp theo sẽ là 1.0325.
Hôm nay giá dưới 1.0420 thì giá giảm về 1.0325. Giá trên 1.0420 thì giá tăng lại vùng 1.0530
Biên độ dao động : 1.0325-1.0430
Chiến thuật
Bán : 1.0400
Chốt Lời: 1.0350
Chặn Lỗ : 1.0430