Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ ngày 25/09/2012 (25/09/2012 09:52:00)
                                                                                                                                                                                                                                                                               
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay :  Eur đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh của xu hướng chính tăng giá.Hôm qua eur xuống bức phá hỗ trợ 1.2935 và tạo mức thấp mới 1.2890.Chúng tôi dự kiến eur sẽ còn tiếp tục giảm về 1.2820 sắp tới.Hôm nay chúng tôi chờ bán tại vùng 1.2960-1.2980
Biên độ : 1.2880-1.2980
Chiến Lược :
Chờ bán tại vùng  1.2960-1.2980
Chốt lời     : 1.2900 hoặc 1.2880
Dừng lỗ     : 1.3040
 
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay :hôm qua GBP sideway trong biên độ 1.6163-1.6300.Hiện tại GBP đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh cho xu hướng chính là tăng giá.Hôm nay chúng tôi chờ bán tại vùng 1.6236-1.6256
Biên độ :1.6160-1.6260
Chiến lược
Chờ bán tại vùng  1.6236-1.6256
Chốt lời    : 1.6190 hoặc 1.6160
Dừng lỗ    : 1.6310