Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ ngày 01/08/2012 (01/08/2012 09:30:00)
AUD/USD
Rủi ro sẽ rất nặng nề trong 72h nữa. Nếu có sự kiện bất ngờ quan trọng từ ECB. Nhưng họ sẽ không bỏ qua các quyết định của Fed. Mọi thứ đã sẵn sàng chờ tin từ các cuộc họp của những ngân hàng trung ương.
Theo kỹ thuật, Giá đã không phá được mức kháng cự 1.0556, nên đã có đợt giảm giá vào tối hôm qua về lại vùng đã vứt phá 1.0444. Hôm nay, Đôla Úc trên 1.0510 thì sẽ tăng đến 1.0600/1.0630. Nếu giá dưới 1.0510 thì sẽ giảm về lại 1.0444/1.0327.
Biên độ dao động : 1.0444-1.0600
Chiến thuật
Mua : 1.0460
Chốt Lời: 1.0530
Chặn Lỗ : 1.0440


USD/CAD
Cặp tỷ giá này đã có 4 ngày đi xuống liên tục như chúng tôi đã phân tích. Ngày hôm qua, biên độ đã giảm lại, và đã có cây nến xanh đi lên. Từ cách di chuyển của ngày hôm qua mà nói, tốc độ đã chậm lại và bước vào giai đoạn điều chỉnh lên.
Hiện tại, chúng ta đang trong tư thể chờ đợi để Bán giá quay trở lại test vùng 1.0065-1.0100.
Nếu giao dịch ngắn hơn, thì chúng ta có thể Mua 1.0030, chốt lời 1.0065-1.0100, chặn lỗ 1.0000.
Chiến thuật:
Bán vùng 1.0065-1.0100
Chốt lời 0.9950
Chặn lỗ 1.0230.


USD/JPY
Cặp tỷ giá này đang trải qua những ngày sideway như chúng tôi đã phân tích, biên độ 77.90-78.65.Hôm nay, chúng ta có cơ hội để Mua lên, vì đây là khu vực gần đáy của sideway.Mục tiêu gần nhất là 78.65, xa hơn là 79.10.
Chiến thuật:
Mua 78.10
Chốt lời: 78.65, 79.10
Chặn lỗ 77.65


EUR/USD
 Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay : eur tăng hôm qua ngược theo dự kiến chúng tôi.Theo PTKT thì đường Bollinger band của biểu đồ 4h hôm nay đi ngang cho thấy giai đoạn sideway . Chúng tôi vẫn giữ chiến lược bán với kì vọng eur giảm về vùng 1.21xx
Biên độ : 1.2340-1.2240
Chiến Lược :
Chờ bàn vùng 1.2320-1.2340
Chốt lời     :1.2230-1.2260
Dừng lỗ     : 1.2380
   
 
GBP/USD

Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : hôm qua GBP giảm về vùng hỗ trợ 1.5630 đúng theo dự kiến của chúng tôi.,tuy nhiên giá đã bật lên mạnh sau đó và d0ng1 cửa tại 1.5676.Hôm nay đường Bollinger band 1h đang thu hẹp lại thể hiện điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục xuống.Chúng tôi vẫn ủng hộ bán trong giai đoạn này với dự kiến gbp sẽ còn xuống vùng 1.55xx
Biên độ : 1.5570-1.5730
Chiến lược
Bán tại vùng 1.5700-1.5730
Chốt lời    : 1.5580
Dừng lỗ    : 1.5770