Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (05/03/2013 02:48:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay :  Eur sideway trong biên độ 1.2980—1.3040 vào hôm qua.Sáng nay giá chạm kháng cự 1.3040 có thể đã không bức phá được kháng cự này.Chúng tôi vào bán tại vùng kháng cự này với dự kiến Eur tiếp tục xu hướng giảm về hỗ trợ 1.2940 trong hôm nay
Chiến Lược :
Trạng thái  :  bán tại 1.3030
Chốt lời     :  1.2980  hoặc 1.2940
Dừng lỗ     :  1.3170
 
     
 GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Giảm
Dự kiến hôm nay : Sáng nay GBP tăng vào vùng dự kiến bán của chúng tôi tại 1.5140 , như chiến lược hôm qua chúng tôi vào bán với nhận định GBP tiếp tục giảm vào hôm nay.
Chiến lược
Trạng thái :  bán tại 1.5140
Chốt lời    :   1.5000 hoặc 1.5050
Dừng lỗ    :    1.5250AUD/USD
Hôm qua đồng đôla Úc giảm giá nhiều vào phiên châu Á tạo giá thấp nhất của ngày. Sau đó đã tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ và đóng cửa gần với giá mở cửa. Theo biểu đồ hình nến ta thấy xu hướng đi xuống của đồng Úc đã yếu và chuẩn bị đổi chiều. Hứa hẹn đồng đôla Úc sẽ tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới.
Hôm nay nếu đồng đôla Úc dưới 1.0190 sẽ giảm xuống 1.0145. Nếu hôm nay đồng đôla Úc trên 1.0190, giá sẽ lên lại vùng 1.0290.
Biên độ dao động: 1.0145-1.0290
Xu hướng: tăng  
Chiến thuật:
Mua : 1.0200
Chốt lời: 1.0260
Chặn lỗ: 1.0180
 

 
USD/JPY
Hôm qua đồng Yên Nhật dường  như  không biến động. Nhiều khả năng đồng Yên Nhật sẽ đi ngang trong thời gian này sau  một thời gian tăng giá mạnh mẽ.
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 93.70 thì tăng đến 94.95. Nếu đồng Yên Nhật dưới 93.70 thì giảm giá 92.40
Biên độ dao động: 92.40 – 93.70
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 93.30
Chốt lời: 92.70
Chặn lỗ: 93.80


 
USD/CAD
Hôm qua đồng Canada dao động với biên độ hẹp nhưng kết thúc ngày với giá thấp. Cho thấy dấu hiệu tăng giá đã yếu của đồng Canada. Hôm nay đồng Canada trên 1.0270 thì sẽ tăng lên 1.0360. Nếu đồng Canada dưới 1.0270 thì sẽ giảm lại vùng 1.0200
Biên độ dao động: 1.0230-1.0360
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 1.0260
Chốt lời: 1.0220
Chặn lỗ: 1.0300