Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (25/02/2013 10:59:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay :  Cuối tuần qua Eur dao động ngang tại vùng hỗ trợ 1.3140 và đóng cửa tại 1.3190. Hiện tại Eur vẫn còn nằm trong xu hướng giảm , đường Bollingerband  trong biểu đồ daily đang mở rộng thể hiện thế xuống tiếp diễn. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán trong khu vực này với mục tiêu dự kiến Eur nhắm về vùng hỗ trợ 1.2750 sắp tới.
Chiến Lược :
Trạng thái  : chờ bán tại vùng 1.3280—1.3300
Chốt lời     :  1.3140 hoặc 1.3090
Dừng lỗ     :  1.3350
 
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP giảm mạnh vào cuối tuần qua bức phá hỗ trợ 1.5230 và đóng cửa tại 1.5160. Như vậy khả năng đồng GBP tiếp tục giảm về hỗ trợ 1.4800 khá cao trong. Chúng tôi ủng hộ bán GBP trong khu vực bên dưới hỗ trợ 1.5230  
Chiến lược
Trạng thái : chờ bán tại vùng 1.5200—1.5250
Chốt lời    : 1.5100 hoặc 1.5000
Dừng lỗ    : 1.5330AUD/USD
Đồng đôla Úc tiếp tục đi ngang trong biên độ 1.0226-1.0375.
Hôm nay nếu đồng đôla Úc dưới 1.0300 sẽ giảm xuống 1.0226. Nếu hôm nay đồng đôla Úc trên 1.0300, giá sẽ lên lại vùng 1.0375
Biên độ dao động: 1.0226-1.0375
Xu hướng: giảm  
Chiến thuật:
Bán : 1.0290
Chốt lời: 1.0230
Chặn lỗ: 1.0340
 

 
USD/JPY
Sáng nay đồng Yên Nhật đã bứt phá tăng mạnh mẽ so với giá đóng cửa cuối tuần. Hiện đang có mức kháng cự tại 94.95 nên có thể sẽ chưa bứt phá được.
Hôm nay đồng Yên Nhật  trên 94.95 thì sẽ tiếp tục tăng giá mạnh mẽ đến vùng 97.00. Nếu đồng Yên Nhật chưa phá được 94.95  thì sẽ giảm về 93.00/92.00
Biên độ dao động: 91.90-94.95
Xu hướng: tăng  
Chiến thuật:
Bán : 94.15
Chốt lời: 93.60
Chặn lỗ: 94.95


 
USD/CAD
Xu hướng chính của đồng Canada là tăng giá. Nhưng đang có mức kháng cự 1.0230. Phá hẳn mức này. Canada sẽ tăng nhanh đến vùng 1.0360.
Hôm nay đồng Canada trên 1.0230 thì sẽ tăng lên 1.0360. Nếu đồng Canada dưới 1.0230 thì sẽ giảm lại vùng 1.0160
Biên độ dao động: 1.0200-1.0300
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 1.0220
Chốt lời: 1.0300
Chặn lỗ: 1.0150