Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (06/12/2012 10:43:00)

EUR/USD                                                                                                              
- Xu hướng trong ngày: tăng.
- Dự kiến hôm nay : Eur giảm như dự kiến của chúng tôi vào hôm qua sau khi chạm kháng cự 1.3130.Hôm nay trong biểu đồ H4,đường bollinger band đang co lại thể hiện lực lên yếu dần.Chúng tôi đã bán Eur tại 1.3100 hôm qua và tiếp tục giữ trạng thái này với mục tiêu vùng hỗ trợ 1.3030—1.3000
-Chiến lược :
Trạng thái  :  bán tại vùng 1.3100—1.3080
Chốt lời     : 1.3030 hoặc 1.3000
Dừng lỗ     : 1.3140
 
 
GBP/USD
- Xu hướng trong ngày : tăng
- Dự kiến hôm nay: Hôm qua chúng tôi đã bán GBP tại vùng 1.6100 và tiếp tục giữ trạng thái bán này với mục tiêu GBP xuống chinh phục hỗ trợ 1.6060 tạo thế giảm rõ ràng hơn.
-Chiến lược :
Trạng thái : giữ bán tại 1.6100
Chốt lời    : 1.6060---1.6030
Dừng lỗ    :1.6140
 


AUDUSD

Ngày hôm qua, thị trường đã có một ngày đi xuống nhẹ, test lại mức High 1.0445 của ngày thứ 2, nhưng sau đó nhanh chóng rút lên đóng cửa bên trên. Dấu hiệu này cho thấy rằng hướng lên vẫn đang trong quá trình diễn biến rất tốt.

Hôm nay, chúng ta có thể vào Mua tại 1.0440 hoặc Mua trên High 1.0485, chặn lỗ 1.0390, mục tiêu 1.0610.


USDCAD

Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi xuống nhẹ, bức phá qua Low của ngày hôm qua và đóng cửa gần mức Low này. Dấu hiệu này cho thẩy rằng, hướng xuống vẫn đang tiếp diễn.

Hôm nay, chúng ta có thể vào Bán tại 0.9920, chặn lỗ 0.9955, mục tiêu 0.9880.


USDJPY

Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên mạnh, bức phá qua High của ngày hôm qua, nhìn tổng thể thì giá vẫn đang dao động trong biên độ sideway tại khu vực này. Tuy nhiên, nếu hôm nay là một ngày đi xuống, thì hướng xuống sẽ được hé lộ. 

Hôm nay, chúng ta có thể đặt lệnh chờ Bán bên dưới Low 81.70, chặn lỗ 82.75, mục tiêu 80.70.