Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (09/10/2012 08:25:00)

EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua EUR giảm về chạm hỗ trợ 1.2945 và bật lên đóng cửa tại 1.2970. Hôm nay đường Bollinger band 4H đang thu hẹp thể hiện sideway , tuy nhiên chúng vẫn ủng hộ bán trong giai đoạn này. Chúng tôi chờ nhịp điều chỉnh lên vùng 1.2990-1.3020 và bán xuống với dự kiến tiếp tục giảm về hỗ trợ 1.2945
Biên độ : 1.3020-1.2920
Chiến Lược :
Chờ bán  tại vùng 1.3020-1.2990
Chốt lời     : 1.2950 hoặc 1.2920
Dừng lỗ     : 1.3070
      
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP giảm về chạm hỗ trợ 1.6030 và giữ vững tại đây. Trong biểu đồ 4H , đường Bollingerband mở rộng tạo hướng giảm mạnh mẽ.Chúng tôi kì vọng GBP tiếp tục giảm sâu về hỗ trợ 1.5910 trong tuần này. Hôm nay chúng tôi chờ bán tại vùng 1.6060-1.6090
Biên độ :1.6090-1.5940
Chiến lược
Chờ bán tại vùng 1.6060-1.6090
Chốt lời    : 1.5980-1.5940
Dừng lỗ    : 1.6120AUD/USD
Trên đồ thị Daily, chúng ta nhận thấy ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên tại khu vực này và đóng cửa bên trên mức mấu chốt 1.0165. 
Như chúng tôi đã phân tích, nếu giá đóng cửa vẫn giữ trên mức mấu chốt này, thì cặp tỷ giá này đang di chuyển trong một khu vực sideway biên độ 1.0165-1.0580.
Hôm nay, chúng ta nên đứng ngoài quan sát. Nếu giá đóng cửa hôm nay trên mức High của ngày hôm qua là 1.0220 thì thị trường sẽ có một nhịp đi lên trở lại vùng 1.0580.


 
 
USD/CAD
Trên đồ thị Daily, chúng ta thấy ngày hôm qua, giá đóng cửa bên dưới mức Swing 0.9780. Đồng thời, một tín hiệu Inside bar đã xuất hiện. Điều này cũng đã tiềm năng mở ra hướng xuống lại về vùng 0.9630.
Hôm nay, chúng ta nên đứng ngoài quan sát. Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn Low của ngày hôm qua là 0.9750 thì hướng xuống sẽ được xác định rõ ràng.


USD/JPY
Trên đồ thị Weekly, chúng ta nhận thấy rằng giá đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 77.65-79.65. 
Nếu như giá đóng cửa của Tuần vẫn nằm trong khu vực này, thì tạm thời chúng ta chưa có cơ hội gì để hành động với cặp tỷ giá này. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài quan sát cho đến khi thị trường cung cấp tín hiệu về hướng đi của nó.