Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (16/07/2015 11:13:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục giảm vào hôm qua bức phá hỗ trợ 1.0950, cuối ngày đóng cửa tại 1.0945 cho thấy khả năng hôm nay Eur tiếp tục giảm hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1.0820 hoặc sâu hơn tại 1.0700.Trong xu hướng dài hạn , chúng tôi nhận thấy Eur vẫn trong xu hướng chính giảm giá , hiện tại Eur đang sideway trong biên độ 1.0820—1.1455 trong tuần này. Chúng tôi vào bán ngắn quanh 1.0950 vào sáng nay với nhận định Eur tiếp tục giảm về 1.0820 trong ngày.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Bán tại 1.0950
Chốt lời     : 1.0820 hoặc 1.0700
Dừng lỗ     : 1.1040GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng mạnh mẽ chạm mục tiêu trong ngày của chúng tôi tại kháng cự 1.5660 , cuối ngày giá đóng cửa bên dưới mức kháng cự này cho thấy khả năng hôm nay GBP giảm nhẹ trở lại kiếm tra hỗ trợ 1.5480 trước khi quyết định xu  hướng tiếp theo.Tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ nhận định GBP trong xu hướng tăng trong thời gian tới từ mức thấp 1.5330.Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán ngắn trong ngày quanh 1.5630—1.5650 hướng về kiểm tra hỗ trợ 1.5480.
Trạng thái : Bán quanh 1.5630--1.5650
Chốt lời     : 1.5550 hoặc 1.5480
Dừng lỗ    : 1.5680AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud đóng cửa giảm mạnh vào hôm qua cho thấy  hướng giảm vẫn đang được duy trì trong dài hạn khả năng  hướng về hỗ trợ 0.7320 hoặc sâu hơn tại 0.7250 trong tuần này. Chúng tôi tiếp tục giữ bán theo xu hướng quanh kháng cự 0.7530 với nhận định Aud tiếp tục giảm trong tuần này.
Trạng thái : Giữ bán quanh 0.7530
Chốt lời : 0.7320 hoặc 0.7250
Dừng lỗ : 0.7650