Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/06/2015 10:41:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Eur đang di chuyển sideway trong biên độ 1.1100—1.1400 . . Trong biểu đồ Daily, chúng tôi nhận thấy khả năng Eur giảm trở lại hỗ trợ 1.1100 trước khi xác định rõ xu hướng tiếp theo trong thời gian tới. Hôm qua chúng tôi đã vào bán quanh 1.1300 với nhận định Eur sideway về 1.1100.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ bán quanh 1.1300—1.1350
Chốt lời     : 1.1150 hoặc 1.1100
Dừng lỗ     : 1.1470

GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP tăng mạnh mẽ vào hôm qua bức phá kháng cự 1.5670 và tăng trên đường chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.5820 . Trong biểu đồ Daily cho thấy hướng tăng vẫn đang được ủng hộ tại khu vực này sau khi đóng cửa bên trên kháng cự 1.5820 tiến lên chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.5950 , tuy nhiên chúng tôi kiến nghị thoát trạng thái mua quanh 1.58… và chờ tín hiệu điều chỉnh trong tuần tới . Hôm nay chúng tôi thoát trạng thái và đứng ngoài quan sát.
Trạng thái : quan sát

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud vẫn còn sideway quanh khu vực  khu vực hỗ trợ 0.7630 vào cuối tuần qua đóng cửa là cây nên tăng trong weekly cho thấy có thể Aud  tiếp tục tăng trở lại sideway trong biên độ 0.7630—0.7840 .Như dự kiến của chúng tôi, Aud chạm mục tiêu tại 0.7830 vào hôm qua và tạo mức cao mới trong tuần tại 0.7848 , nếu như tuần này Aud bức phá đóng cửa bên trên 0.7840 thì hướng tăng được tiếp diễn vào tuấn sau chinh phục kháng cự cao hơn tại 0.8060. Chúng tôi đã thoát trạng thái mua với mục tiêu 0.7830 vào hôm qua và tạm thời đứng ngoài quan sát chờ diễn biến trong tuần tới.
Trạng thái : Quan sát