Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (26/05/2015 11:10:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh vào cuối tuần qua đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.1100 cho thấy khả năng Eur tiếp tục giảm hướng về hỗ trợ 1.0850 hoặc 1.0700 trong Weekly. Trong xu hướng dài hạn , chúng tôi nhận thấy Eur vẫn chưa thể chuyển hướng tăng khi Eur đã không bức phá được kháng cự 1.1460. Như vậy có thể Eur trở lại sideway trong biên độ rộng 1.1100—1.0460 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong thời gian tới. Chúng tôi ủng hộ bán trong tuần khi giá kiểm tra trở lại 1.1100 với mục tiêu đầu tiên tại 1.0850.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Chờ bán quanh 1.1100
Chốt lời     : 1.0850
Dừng lỗ     : 1.1220

GBP/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Gbp liên tiếp giảm vào những ngày qua, hôm qua giá bức phá hỗ trợ 1.5580 khả năng GBP tiếp tục giảm về khu vực hỗ trợ 1.5300 .Trong biểu đồ Weekly cho thấy đây là nhịp giảm đầu tiên trong giai đoạn tăng từ mức thấp 1.4570 , chúng tôi nhận thấy tuần này GBP đóng cửa bên dưới mức hỗ trợ 1.5580 thì rất có thể GBP còn giảm sâu trong thời gian dài về lại khu vực hỗ trợ 1.5000. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán khi giá điều chỉnh lên quanh kháng cự 1.5580.
Trạng thái : Chờ bán quanh 1.5580
Chốt lời     : 1.5450 hoặc 1.5300
Dừng lỗ    : 1.5700

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ dài hạn Aud vẫn chưa thực sự bức phá được kháng cự 0.8060 , cuối tuần Aud đóng cửa là cây nến giảm mạnh mẽ bên dưới hỗ trợ 0.7880 cho thấy Aud tiếp tục trở lại sideway trong biên độ 0.7880—0.7750 .Chúng tôi nhận thấy 0.8060 là mức kháng cự quan trong trong dài hạn, và hiện tại Aud vẫn không bức phá được mức kháng cự này , vì vậy xu hướng giảm trong dài hạn vẫn được duy trì tại thời điểm này . Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán trong sideway khi Aud kiểm tra quanh 0.7880.
Trạng thái : Chờ bán  quanh 0.7850 hoặc 0.7880
Chốt lời : 0.7750
Dừng lỗ : 0.7940