Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (17/04/2015 10:10:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay : Eur tăng giá vào hôm qua tiến lên gần mục tiêu của chúng tôi tại 1.0850, cuối ngày đóng cửa bên trên kháng cự 1.0700 cho thấy khả năng Eur tiếp tục tăng vào hôm nay trong biên độ 1.0700—1.0850 hoặc cao hơn tại kháng cự 1.0950 . Trong xu hướng dài hạn chúng tôi nhận thấy Eur vẫn trong xu hướng giảm giá nếu như Eur vẫn còn di chuyển bên dưới 1.1040 . Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên quanh 1.0700—1.0720.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.0700—1.0720
Chốt lời     : 1.0850 hoặc 1.0950
Dừng lỗ     : 1.0620

GBP/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : GBP cũng tăng mạnh vào hôm qua vào lại sideway trong biên độ 1.4700—1.4950. Trong xu hướng dài hạn , Gbp vẫn trong xu hướng giảm nếu như nhịp tăng giá này vẫn không bức phá được kháng cự 1.4950 thì khả năng GBP sẽ còn tiếp tục giảm sâu về khu vực hỗ trợ 1.4500 trong thời gian tới.Hôm nay chúng tôi tạm thời thoát trạng thái tại mục tiêu 1.4950 và đứng ngoài quan sát quanh khu vực kháng cự này.
Trạng thái : Quan sát

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud cũng đã tăng lên mục tiêu của chúng tôi tại kháng cự 0.7730, cuối ngày giá bức phá đóng cửa bên trên mức kháng cự này , khả năng hôm nay Aud tiếp tục hướng tăng chinh phục kháng cự trên tại 0.7880 . Hôm nay chúng tôi tiếp tục ủng hộ mua lên khi giá điều chỉnh về 0.7730—0.7750 trong giai đoạn sideway biên độ 0.7530—0.7880
Trạng thái : Mua tại 0.7730—0.7750
Chốt lời : 0.7840 hoặc 0.7880
Dừng lỗ : 0.7650