Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (06/04/2015 10:47:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur đóng cửa là cây nến tăng trở lại kiểm tra mức kháng cự 1.1040 như dự kiến của chúng tôi. Trong biểu đồ Daily, chúng tôi nhận thấy hiện tại Eur đang dừng lại tại kháng cự 1.1040, nếu như hôm nay Eur bức phá kháng cự 1.1040 thì Eur tiếp tục tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.1270 trong thời gian tới, nếu Eur thất bại tại 1.1040 thì khả năng Eur sẽ còn giảm về 1.0720 . Hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn trong Daily.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Quan sát

GBP/USD 
Xu hướng :   sideway
Dự kiến hôm nay :
Hiện tại GBP đang trên đường chinh phục kháng cự 1.4950 , trong Weekly chúng tôi nhận thấy GBP gặp hỗ trợ mạnh tại 1.4730, khả năng GBP trở lại sideway trong biên độ 1.4730—1.5160 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn .Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên quanh 1.4880—1.4900 với mục tiêu hướng lên kháng cự 1.5160 trong tuần này..
Trạng thái : Mua tại 1.4880—1.4900
Chốt lời : 1.5030 hoặc 1.5160
Dừng lỗ : 1.4730

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud giảm tạo mức thấp mới tại 0.7530 vào hôm qua , tuy nhiên Aud vẫn chưa thực sự thoát ra khoỉ khu vực sideway này. Trong biểu đồ Weekly, Aud đóng cửa bên trên hỗ trợ 0.7600 cho thấy khả năng Aud tiếp tục trở lại sideway trong biên độ 0.7600—0.7900 trong thời gian tới. Hôm nay tại khu vực hỗ trợ này chúng tôi ủng hộ mua lên với mức dừng lỗ bên dưới 0.7500 với mục tiêu trong ngày tại 0.7720.
Trạng thái : Mua tại 0.7600—0.7620
Chốt lời : 0.7720 hoặc 0.7850
Dừng lỗ : 0.7500