Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (12/03/2015 09:27:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur đóng cửa giảm giá mạnh mẽ vào hôm qua, cuối ngày đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.0600 cho thấy lực bán của Eur vẫn còn rất mạnh . Trong xu hướng dài hạn , chúng tôi nhận thấy khả năng Eur tiếp tục giảm về mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0000  . Hôm nay chúng tôi tiếp tục bán quanh kháng cự 1.0600—1.0620 với dừng lỗ ngắn bên trên 1.0720 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán ngắn tại 1.0600—1.0620
Chốt lời     : 1.0500 –1.0350
Dừng lỗ     : 1.0720

GBP/USD 
Xu hướng :  Giảm
Dự kiến hôm nay :
GBP giảm mạnh mẽ vào hôm qua bức phá hỗ trợ 1.4950, cuối ngày đóng cửa tại 1.4926 cho thấy lực bán vẫn tiếp tục được ủng hộ. Tuy nhiên hôm nay tại khu vực này chúng tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn trong Weekly
Trạng thái : Quan sát

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud giảm đóng cửa bên ngoài hỗ trợ 0.7630 cho thấy lực bán vẫn đang được tiếp diễn tại khu vực này . Trong xu hướng dài hạn thì Aud vẫn trong xu hướng chính là giảm giá, khả năng giảm sâu về khu vực hỗ trợ 0.7250 trong dài hạn. Hôm nay chúng tôi bán theo xu hướng tại 0.7620 về hỗ trợ trong ngày tại 0.7460
Trạng thái : Bán tại 0.7620
Chốt lời : 0.7460
Dừng lỗ : 0.7700