Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (09/03/2015 10:47:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục giảm mạnh mẽ bức phá hỗ trợ 1.1100, về hỗ trợ tiếp theo tại 1.0850 như dự kiến của chúng tôi vào tuần qua . Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn trong giai đoạn giảm giá , khả năng trong tuần này Eur tiếp tục giảm sâu về hỗ trợ tiếp theo tại 1.0600—1.0650 nếu như Eur vẫn di chuyển bên dưới kháng cự 1.1100. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán khi giá kiểm tra kháng cự 1.0980 với nhận định Eur giảm trong tuần này.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.0980
Chốt lời     :1.0850 hoặc 1.0650
Dừng lỗ     : 1.1050GBP/USD 
Xu hướng :  Giảm
Dự kiến hôm nay :
GBP giảm mạnh về hỗ trợ 1.5080 như nhận định của chúng tôi vào tuần qua . Trong biểu đồ dài hạn , chúng tôi nhận thấy đây có thể là nhịp giảm điều chỉnh tìm đáy trong biên độ sideway 1.4950—1.5580 nếu như GBP tiếp tục thất bại tại khu vực hỗ trợ 1.4950 này. Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn trong Daily.AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần Aud đóng cửa bên ngoài khu vực sideway trong biên độ 0.7700—0.7900 cho thấy khả năng Aud tiếp tục giảm về 0.7630 trong Daily . Trong xu hướng dài hạn thì Aud vẫn trong xu hướng chính là giảm giá, tuy nhiên hiện tại Aud đang giảm về gần biên dưới vùng sideway vì vậy chúng tôi tạm thời chờ  xem liệu Aud có bức phá được hỗ trợ 0.7630 này không.Hôm nay chúng tôi tạm thời quan sát tại khu vực sideway này.
Trạng thái : Quan sát