Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (25/02/2015 12:11:00)
EUR/USD  
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Eur gặp hỗ trợ 1.1270 cho thấy khả năng Eur tăng trở lại sideway trong biên độ 1.1270—1.1530 . Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn trong hướng giảm, tuy nhiên đây là nhịp điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.1530 hoặc cao hơn tại 1.1640 trước khi quyết định xu hướng rõ hơn. Hôm nay chúng tôi mua nhẹ trong sideway 1.1360 –1.1530 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ mua tại 1.1360
Chốt lời     : 1.1530 hoặc 1.1640
Dừng lỗ     : 1.1260

GBP/USD  
Xu hướng :  Sideway
Dự kiến hôm nay :
Như dự kiến của chúng tôi GBP tăng lên vùng mục tiêu tiếp theo tại 1.5480 . Trong biểu đồ Daily cho thấy GBP bức phá đường trend trên cho thấy hướng tăng vẫn đang tiếp diễn trong giai đoạn này.Nếu như GBP bức phá kháng 1.5480 thì tiếp tục tiến lên 1.5590 trong vài ngày tới. Hôm nay chúng tôi giữ trạng thái mua lên quanh khu vực 1.5350—1.5400 với mục tiêu  tại 1.5480 hoặc cao hơn tại 1.5590
Trạng thái : Giữ mua tại 1.5350—1.5400
Chốt lời : 1.5480 hoặc 1.5590
Dừng lỗ : 1.5250

AUD/USD  
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud hiện tại vẫn đang di chuyển trong biên độ 0.7700—0.7900 . Trong biểu đồ Daily cho thấy có lẽ Aud đang chuẩn bị nhịp tăng điều chỉnh kiểm tra kháng cự 0.7900 hoặc 0.8000 trước khi xác định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Chúng tôi vào mua lên khi giá về gần 0.7720 vào hôm qua với mục tiêu  tại 0.7900 hoặc cao hơn tại 0.8000
Trạng thái : Giữ mua quanh 0.7720
Chốt lời : 0.7900 hoặc 0.8000
Dừng lỗ : 0.7600