Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (09/02/2015 11:46:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Eur vẫn sideway quanh kháng cự 1.1420 , chúng tôi nhận thấy khả năng Eur trở lại sideway trong biên độ 1.1150—1.1420 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn . Chúng tôi  ủng hộ bán ngắn trong sideway quanh 1.1420 với mức dừng lỗ bên trên 1.1540.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán quanh 1.1420
Chốt lời     : 1.1160
Dừng lỗ     : 1.1540

GBP/USD 
Xu hướng :  Sideway
Dự kiến hôm nay :
Như dự kiến của chúng tôi GBP tăng lên vùng mục tiêu tiếp theo tại 1.5320 vào hôm qua . Trong biểu đồ Daily cho thấy nếu như hôm nay GBP bức phá đường trend trên  thì tiếp tục tiến lên kháng cự tiếp theo tại 1.5480. Hôm nay chúng tôi giữ trạng thái  mua lên khi giá về 1.5230—1.5270 với mục tiêu cao hơn tại 1.5480.
Trạng thái : Giữ mua tại 1.5230—1.5270
Chốt lời : 1.5480
Dừng lỗ : 1.5160

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud giảm bức phá hỗ trợ 0.7700 tuy nhiên cuối ngày giá bật lên đóng cửa bên trên mức hỗ trợ này cho thấy khả năng Aud đang được đẩy lên tại khu vực này trong dài hạn. Trong biểu đồ Daily cho thấy có lẽ Aud đang chuẩn bị nhịp tăng điều chỉnh kiểm tra kháng cự 0.7900 hoặc 0.8000 trước khi xác định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Chúng tôi đã vào mua lên khi giá về gần 0.7720 vào vào hôm qua với mục tiêu trong ngày tại 0.7900.
Trạng thái : Giữ mua quanh 0.7720
Chốt lời : 0.7900 hoặc 0.8000
Dừng lỗ : 0.7630