Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (03/02/2015 11:05:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đố Weekly cho thấy Eur vẫn trong xu hướng giảm mạnh mẽ nếu như Eur bức phá khu vực hỗ trợ 1.1150 thì khả năng Eur tiếp tục giảm sâu về khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 1.0600 trong thời gian tới. Hiện tại Eur đang dừng lại tại khu vực hỗ trợ 1.1150 này trong Monthly,có thể điều chỉnh nhẹ trong biên độ 1.1150—1.1640 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua ngắn nhịp điều chỉnh trong biên độ 1.1150—1.1640 với mức dừng lỗ bên dưới mức thấp 1.1080.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua quanh 1.1160—1.1220
Chốt lời     : 1.1420 hoa8c5.1640
Dừng lỗ     : 1.1080GBP/USD 
Xu hướng :  Sideway
Dự kiến hôm nay :
GBP có một ngày giảm vào cuối tuần qua về hỗ trợ 1.5030 trong biên độ sideway 1.5270—1.5030 . Chúng tôi nhận thấy GBP vẫn còn tiếp tục sideway trong biên độ này , nếu như GBP bức phá 1.5030 thì khả năng giảm sâu về hỗ trợ tiếp theo tại 1.4820 trong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi vào mua nhẹ trong sideway với mức dừng lỗ bên dưới mức thấp 1.4950.
Trạng thái : Mua 1.5040
Chốt lời : 1.5220 hoặc 1.5270
Dừng lỗ : 1.4950AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm mạnh vào sáng nay bức phá hỗ trợ 0.7700 cho thấy Aud tiếp tục xu hướng chính giảm giá. Trong biểu đồ dài hạn , khả năng Aud giảm sâu về khu vực hỗ trợ 0.7350 trong thời gian tới nếu như hôm nay giá đóng cửa bên dưới hỗ trợ 0.7700. Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn khi giá đóng cửa vào ngày mai.
Trạng thái : Đứng ngoài